JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MSULUHISHI WA MIGOGORO YA BIMA

TIRA Logo
Ada ya Kushughulikia Malalamiko

Payment of fee

The complainant shall pay filing fees of shillings twenty five thousand when it has been determined that complaint is admissible.